header banner
Default

266 B: De omvang van de exchanges die betrokken zijn bij cryptofraude


Table of Contents

Of luister de podcast via:

Over de aflevering

VIDEO: πŸ’‘ Hoe grote exchanges meewerken aan cryptofraude | Cryptocast 266
CryptocastNL

Fraude met crypto als vehikel is al jaren een belangrijk onderwerp, terecht of niet. De tijd is vooral de zogeheten 'boilerroomfraude' een populaire methode. Met Marius Hupkes spreken we over zijn werk als cryptofraudeadvocaat. Hupkes staat slachtoffers bij die gedupeerd zijn door boilerroomfraude. En wat blijkt: niet de daders, maar de exchanges zijn vooralsnog het belangrijkste doelwit. Hoe gaat dat in zijn werk? En zijn partijen als Coinbase, Crypto.com en Huobi goed te bereiken? 

Gasten

Marius Hupkes

Bert Slagter

Links

Opgelicht door cryptowolven: 'Dit is een andere wereld, we zijn met grote bedragen bezig!'

Video

YouTube

Host

Herbert Blankesteijn

Redactie

Daniël MolSources


Article information

Author: Elizabeth Ramirez

Last Updated: 1704525962

Views: 551

Rating: 4.6 / 5 (40 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Elizabeth Ramirez

Birthday: 1917-01-25

Address: 1204 Krista Ramp, North Johnport, UT 86953

Phone: +4615535704068214

Job: Radio DJ

Hobby: Survival Skills, Animation, Hiking, Archery, Hiking, Arduino, Knitting

Introduction: My name is Elizabeth Ramirez, I am a proficient, spirited, expert, radiant, unwavering, Determined, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.