header banner
Default

De waarde van Bitcoin bereikt een nieuw hoogtepunt van 66 punten en 928 dollar


Table of Contents

  NOS NieuwsAangepast

  Bitcoin heeft een nieuw record aangetikt. De cryptomunt heeft een waarde van 66.928 dollar (57.440 euro) bereikt.

  Nadat de munt in april het vorige record van 64.870 dollar had bereikt, ging de munt hard onderuit. De waarde daalde met meer dan 50 procent. De laatste paar maanden krabbelt de koers weer op.

  Een van de verklaringen voor de waardestijgingen van de laatste dagen is dat de Amerikaanse autoriteiten toestemming hebben gegeven bitcoin te gebruiken voor de handel in ETF's. Dat zijn exchange-traded funds, oftewel fondsen die de koers van een index volgen. Hierdoor is de bitcoin voor een grotere groep beleggers interessant geworden.

  Waarom stappen zo veel mensen in bitcoin? NOS op 3 legt het uit:

  Waarom zo veel mensen in bitcoin stappen

  Sources


  Article information

  Author: Andrew Franklin

  Last Updated: 1702630321

  Views: 746

  Rating: 4.8 / 5 (38 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Andrew Franklin

  Birthday: 2018-02-18

  Address: 5748 Brandi View Apt. 510, Lake Jeffery, FL 97817

  Phone: +4686134218112793

  Job: Landscape Architect

  Hobby: Backpacking, Juggling, Chocolate Making, Cycling, Chess, Crochet, Knitting

  Introduction: My name is Andrew Franklin, I am a welcoming, clever, unreserved, fearless, spirited, courageous, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.